Osteopathie

Osteopathie is een therapie waarbij door middel van manipulatie van het lichaam en vooral van de wervelkolom problemen worden behandeld die soms ogenschijnlijk niets te maken hebben met de wervelkolom.
De term osteopathie is samengesteld uit de Griekse woorden voor bot (osteon) en ziekte (pathos), maar is misleidend, omdat de osteopathie zich niet alleen bezighoudt met botziekten.
Osteopaten gebruiken de term 'osteopathische laesie' voor een gebied van het lichaam dat meestal een gewricht bevat dat beschadigd of verstuikt is, voor verdikking van het bindweefsel, verkorting, pijn, zwelling of een combinatie van deze stoornissen.
De osteopaten trachten door middel van manipulatie (d.m.v. corrigerende handgrepen) deze laesie, die acuut of chronisch kan zijn, te herstellen.